ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΩΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ”ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.” – ΑΔΑ: ΨΘΩ446907Θ-3ΒΙ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΩΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ”ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.”
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 10:40:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΩ446907Θ-3ΒΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου