Π23ΘΕΗΔ17-2021 – ΑΔΑ: ΨΣ6Η46907Θ-ΕΦΦ

Θέμα: Π23ΘΕΗΔ17-2021
Ημερομηνία: 07/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2021 10:01:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ6Η46907Θ-ΕΦΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου