Π23ΘΕΗΔ16-2021 – ΑΔΑ: ΨΜΖΙ46907Θ-Ι1Κ

Θέμα: Π23ΘΕΗΔ16-2021
Ημερομηνία: 07/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2021 10:00:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΖΙ46907Θ-Ι1Κ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου