ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:ΤΡΙΒΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ,ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΙΑ JARA – ΑΔΑ: ΨΛΖΤ46907Θ-9Φ6

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:ΤΡΙΒΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ,ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΙΑ JARA
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 11:14:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΖΤ46907Θ-9Φ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου