παράταση σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού στο ΓΝ Χαλκίδας – ΑΔΑ: ΨΦ9046907Θ-9ΛΞ

Θέμα: παράταση σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού στο ΓΝ Χαλκίδας
Ημερομηνία: 06/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2021 09:38:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ9046907Θ-9ΛΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου