Π23ΘΕΗΔ10-2021 – ΑΔΑ: ΨΕΡΞ46907Θ-Ι26

Θέμα: Π23ΘΕΗΔ10-2021
Ημερομηνία: 06/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2021 08:37:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΡΞ46907Θ-Ι26
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου