παράταση σύμβασης επικουρικού ιατρού έως 31-3-2022 – ΑΔΑ: Ψ7Φ346907Θ-36Ω

Θέμα: παράταση σύμβασης επικουρικού ιατρού έως 31-3-2022
Ημερομηνία: 29/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/10/2021 08:20:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Φ346907Θ-36Ω
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου