Π23Θ28-2021 – ΑΔΑ: Ψ2ΞΞ46907Θ-ΛΚΝ

Θέμα: Π23Θ28-2021
Ημερομηνία: 04/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2021 14:25:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΞΞ46907Θ-ΛΚΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου