Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3220/2021 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ0ΤΡ46907Θ-3ΤΨ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3220/2021 πράξης.
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 13:50:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΤΡ46907Θ-3ΤΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου