Π23ΘΕΗΔ11-2021 – ΑΔΑ: ΩΞΣΩ46907Θ-Ν35

Θέμα: Π23ΘΕΗΔ11-2021
Ημερομηνία: 07/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2021 09:49:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΣΩ46907Θ-Ν35
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου