Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/24-9-2020(θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ " από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ COLOPLAST – ΑΔΑ: ΩΞΡΑ46907Θ-1ΦΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/24-9-2020(θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ "
από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ COLOPLAST
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 11:06:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΡΑ46907Θ-1ΦΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου