Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3567/2021 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΝΗΙ46907Θ-ΨΒ2

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3567/2021 πράξης.
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 09:57:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΗΙ46907Θ-ΨΒ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου