ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΔΑ: ΩΝ3Θ46907Θ-81Υ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 14/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2021 14:53:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ3Θ46907Θ-81Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου