Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 956/2021 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΦΓ846907Θ-2Ο9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 956/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 29/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/10/2021 08:06:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΓ846907Θ-2Ο9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου