ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ – ΑΔΑ: ΩΔΤ746907Θ-90Ν

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 14/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2021 14:51:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΤ746907Θ-90Ν
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου