Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3123/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 9Σ3Η46907Θ-ΟΘ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3123/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 29/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/10/2021 14:00:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ3Η46907Θ-ΟΘ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου