Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3216/2021 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΠΟΩ46907Θ-7Ρ1

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3216/2021 πράξης.
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 10:03:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΟΩ46907Θ-7Ρ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου