Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/24-9-2020(θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ " από την εταιρεία ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EYELENS – ΑΔΑ: 6ΜΘΕ46907Θ-8ΟΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/24-9-2020(θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ "
από την εταιρεία ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EYELENS
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 11:00:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΘΕ46907Θ-8ΟΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου