Π23ΘΕΗΔ6-2021 – ΑΔΑ: 6ΛΘ746907Θ-ΛΟ4

Θέμα: Π23ΘΕΗΔ6-2021
Ημερομηνία: 06/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2021 08:32:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΘ746907Θ-ΛΟ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου