ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: 6ΓΛΧ46907Θ-Α0Γ

Θέμα: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 04/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2021 12:22:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΛΧ46907Θ-Α0Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου