Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3001/2021 πράξης. – ΑΔΑ: 6Γ7Γ46907Θ-ΥΤΔ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3001/2021 πράξης.
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 10:21:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ7Γ46907Θ-ΥΤΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου