Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2692/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 66ΗΛ46907Θ-ΝΧ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2692/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 29/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/10/2021 08:10:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΗΛ46907Θ-ΝΧ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου