Π23ΘΕΗΔ14-2021 – ΑΔΑ: 63Σ146907Θ-1ΛΑ

Θέμα: Π23ΘΕΗΔ14-2021
Ημερομηνία: 07/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2021 09:58:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Σ146907Θ-1ΛΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου