Π22Θ17-2021 – ΑΔΑ: ΨΥΨ146907Θ-Χ64

Θέμα: Π22Θ17-2021
Ημερομηνία: 17/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/09/2021 11:02:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΨ146907Θ-Χ64
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου