Π22Θ18-2021 – ΑΔΑ: ΨΤΕΒ46907Θ-6ΝΛ

Θέμα: Π22Θ18-2021
Ημερομηνία: 17/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/09/2021 11:02:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΕΒ46907Θ-6ΝΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου