Π22ΘΕΗΔ3-2021 – ΑΔΑ: ΨΡΣ346907Θ-ΟΦ9

Θέμα: Π22ΘΕΗΔ3-2021
Ημερομηνία: 24/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/09/2021 10:45:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΣ346907Θ-ΟΦ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου