Κεραία WiFi για πρόσβαση Internet στο φυλάκιο της Κεντρικής Πύλης του Νοσοκομείου. – ΑΔΑ: ΨΓ6546907Θ-Ω5Ι

Θέμα: Κεραία WiFi για πρόσβαση Internet στο φυλάκιο της Κεντρικής Πύλης του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία: 16/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2021 12:16:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ6546907Θ-Ω5Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου