Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2000/2021 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΖΣΛ46907Θ-ΝΤ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2000/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 30/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2021 08:46:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΣΛ46907Θ-ΝΤ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου