ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”OASIS ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.” – ΑΔΑ: ΩΓΟΧ46907Θ-ΧΔΡ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”OASIS ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.”
Ημερομηνία: 28/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2021 08:40:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΟΧ46907Θ-ΧΔΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου