Π22Θ14-2021 – ΑΔΑ: Ω3ΩΔ46907Θ-1ΩΨ

Θέμα: Π22Θ14-2021
Ημερομηνία: 17/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/09/2021 11:00:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΩΔ46907Θ-1ΩΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου