ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 95ΖΨ46907Θ-1ΞΘ

Θέμα: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 23/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2021 15:01:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΖΨ46907Θ-1ΞΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου