Π22Θ19-2021 – ΑΔΑ: 6ΟΘΟ46907Θ-5ΜΡ

Θέμα: Π22Θ19-2021
Ημερομηνία: 17/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/09/2021 11:03:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΘΟ46907Θ-5ΜΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου