ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ – ΑΔΑ: 63ΚΚ46907Θ-Α60

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
Ημερομηνία: 23/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2021 14:52:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΚΚ46907Θ-Α60
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου