ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΥΨΟΥ 10cmX3m – ΑΔΑ: ΨΘΜ046907Θ-8ΣΛ

Θέμα: ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΥΨΟΥ 10cmX3m
Ημερομηνία: 10/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/08/2021 09:55:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΜ046907Θ-8ΣΛ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου