Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 147/2021 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΡ5Θ46907Θ-ΗΙΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 147/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 09/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2021 09:37:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ5Θ46907Θ-ΗΙΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου