Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.9/29-03-2021(θέμα ΕΗΔ6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: ΨΝΤΕ46907Θ-ΨΑΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.9/29-03-2021(θέμα ΕΗΔ6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 10/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/08/2021 12:30:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΤΕ46907Θ-ΨΑΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου