Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2532/2021 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΜΣΠ46907Θ-Ν0Ν

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2532/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 10/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/08/2021 12:22:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΣΠ46907Θ-Ν0Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου