Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 47/2021 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΜΗΗ46907Θ-ΒΟΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 47/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 09/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2021 10:48:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΗΗ46907Θ-ΒΟΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου