ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: ΩΜ4Ζ46907Θ-3ΩΧ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 05/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2021 09:12:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ4Ζ46907Θ-3ΩΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου