Π19Θ11-2021 – ΑΔΑ: ΩΑ8Ω46907Θ-ΨΓΩ

Θέμα: Π19Θ11-2021
Ημερομηνία: 09/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2021 14:35:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ8Ω46907Θ-ΨΓΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου