Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 98/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΠΨΣ46907Θ-49Π

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 98/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 17/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/08/2021 13:08:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΨΣ46907Θ-49Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου