Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 104/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΕΨΘ46907Θ-7ΗΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 104/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 05/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2021 13:57:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΨΘ46907Θ-7ΗΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου