αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: 97Ε146907Θ-ΔΨ1

Θέμα: αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 04/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/08/2021 12:47:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97Ε146907Θ-ΔΨ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου