Π19Θ1-2021 – ΑΔΑ: 94Ρ646907Θ-ΔΨ9

Θέμα: Π19Θ1-2021
Ημερομηνία: 06/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/08/2021 11:00:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94Ρ646907Θ-ΔΨ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου