Σύνδεση Ακτινοσκοπικού μηχανήματος PRECISION RXI DIGITAL με IPACS και CD-ROBOT – ΑΔΑ: 6Ζ4Β46907Θ-ΘΝΩ

Θέμα: Σύνδεση Ακτινοσκοπικού μηχανήματος PRECISION RXI DIGITAL με IPACS και CD-ROBOT
Ημερομηνία: 02/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2021 12:25:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ4Β46907Θ-ΘΝΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου