Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2408/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΚΡΖ46907Θ-ΙΘΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2408/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 10/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/08/2021 12:20:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΡΖ46907Θ-ΙΘΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου