Π19Θ6-2021 – ΑΔΑ: 6ΓΝΟ46907Θ-ΘΕΤ

Θέμα: Π19Θ6-2021
Ημερομηνία: 06/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/08/2021 12:55:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΝΟ46907Θ-ΘΕΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου