Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 549/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΔΤΧ46907Θ-ΞΙΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 549/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 02/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2021 10:06:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΤΧ46907Θ-ΞΙΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου