Π16ΘΕΗΔ19-2021 – ΑΔΑ: ΨΒΗΙ46907Θ-32Ε

Θέμα: Π16ΘΕΗΔ19-2021
Ημερομηνία: 09/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2021 10:28:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΗΙ46907Θ-32Ε
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου