ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ WC 45X55 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) – ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ – ΑΔΑ: ΨΡΕΣ46907Θ-ΨΝΨ

Θέμα: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ WC 45X55 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) – ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ
Ημερομηνία: 30/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/07/2021 10:29:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΕΣ46907Θ-ΨΝΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου